nedvandrende fisk, idet fisk også vil kunne slippe seg ned gjennom fossen. . Målet ut fra vannforskriften vil da være at tettheten av ungfisk av laksefisk (sum laks . dammen. 2013: I 2013 ble det satt det samme antall fisk som i 2012, dvs.. Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam Slippe fisk ut.i dam

15. jan 2016 Denne uken har dam Breiava blitt tappet ned og forberedelse til ny installasjon av i Årdalsvassdraget har også kravene til lukene som slipper ut vannet endret seg. Dette for at fisk og smolt skal ha gode oppvekstforhold.

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

27. jun 2018 klassifisering viser «svært god» tilstand for fisk, «dårlig/moderat» Inndelingen er gjort ut i fra funn gjort under befaringen. den gamle dammen er sakteflytende og det finnes noen små sidegreiner i sand/siltbankene. trær som slipper gjennom relativt lite lys og bakken/breddene var derfor stedvis.

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Fra 1986 er minstevannføringen målt og sluppet fra dammen øverst i elva, og variasjonene i . For sistnevnte art er dette fisk som slipper seg ut fra Suldalsvatn.

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Fremmed fisk i to fylker

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Filter - Tropex

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam

Slippe fisk ut.i dam